Adviesgroep Belangenbehartiging       

Adviesgroep toegankelijkheid 

 

Wat doet het Platform

 

Het Platform zet zich in voor de belangen van gehandicapten of, zoals zij tegenwoordig worden genoemd, mensen met een functiebeperking. Maar hoe mooi de naam ook kan zijn, de zorgen zijn er niet minder om!

Op velerlei gebied komen gehandicapten problemen tegen:

  • Welke voorzieningen verstrekt de gemeente?
  • Welke obstakels komt een rolstoel tegen?
  • Staat er een vuilcontainer in de weg?
  • Hoe toegankelijk zijn openbare gebouwen?

 

Het Platform heeft als doel te proberen dit soort problemen voor u op te lossen en overlegt hierover regelmatig met beleidsambtenaren van de gemeente.

 

 

Wie vormen het Platform

Het Platform is een organisatie van vrijwilligers.

Een aantal leden van het Platform heeft zelf een functiebeperking en weet dus uit eigen ervaring waar de problemen liggen. Zij zijn in het Platform vertegenwoordiger van een speciale belangen- of cliëntengroep.

 

We hebben twee adviesgroepen: de Adviesgroep Toegankelijkheid en de Adviesgroep Belangenbehartiging en Beleid.

Iedere Adviesgroep heeft zijn eigen knop waarachter U alle informatie van en over die adviesgroep kunt vinden.