Beleidsplan 2009-2015

 

Het platform gehandicaptenbeleid Voorschoten wil de komende jaren zijn beleid richten op de volgende punten:

1

Het bevorderen dat mensen met een handicap in de samenleving worden geïntegreerd en op een gelijkwaardige manier aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen.

2

Het bevorderen dat de gemeente zowel in theorie als praktijk de Standaardregels van de Verenigde Naties betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten als uitgangspunt neemt voor haar beleid en dan ook in alle beleidssectoren rekening houdt met de belangen van mensen met een handicap.

3

Het bijdragen aan een goede en cliëntvriendelijke uitvoering door de gemeente van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zodat mensen met een functiebeperking in hun huis en daarbuiten zo goed mogelijk kunnen functioneren. Daarbij is het uitgangspunt een goede invulling van de zorgplicht van de gemeente.

4

Het signaleren van knelpunten bij de uitvoering van de WMO en het doen van voorstellen daarover aan de gemeente; het, in aanvulling op de voorlichting door de gemeente geven van informatie en advies aan mensen die een beroep willen doen op deze wet.

5

Het bevorderen van de toegankelijkheid van gebouwen en van de openbare ruimte.

6

Het bevorderen van de mobiliteit van mensen met een functiebeperking.

7

Het bevorderen van een betere toegankelijkheid van het normale onderwijs voor kinderen met een functiebeperking.

8

Het geven van voorlichting aan de doelgroep, aan daarbij betrokkenen en aan andere inwoners van de gemeente met betrekking tot de beschikbare voorzieningen, de functie van het Platform en de positie van mensen met een functiebeperking.

9

Het op een kritische en constructieve manier invulling geven aan de rol die de gemeentelijke Verordening cliëntenparticipatie aan het Platform heeft toegekend.