Samenstelling ABB

Leden bestuur Adviesgroep Belangenbehartiging en Beleid:

 

Mevrouw Molenkamp

Mevrouw Wintzen

Mevrouw van der Valk

Mevrouw van Gogh

De heer de Boer

De heer G.A.J. (Geert) Camps, namens de Bond van (Ouders van) Spastische Kinderen

De heer A.A.H.J.P. (Joan) Stolk

De heer C. (Collin) Eisema

Mevrouw M. (Martine) de Kleijn-Goes, notuliste

Mevrouw T. (Twanneke) Nijhuis, directeur Stichting Voor Elkaar Voorschoten

Mevrouw S. (Sheila) Bonte, adviseur namens de gemeente